Waarom

Onze slogan

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor elke onderneming een realistische optie. De mate waarin zij dit kunnen realiseren hangt af van het eigen ambitie niveau. Wij willen de klantorganisatie hierbij ondersteunen.

Onze werkwijze
Het besluit om (meer) circulaire te gaan werken (of  een milieukeur te halen) benaderen wij als een verandertraject. Vanuit verschillende veranderkundige principes ondersteunen wij in een consultancy trajecten uw verandering. Wij geloven in de kracht van het toepassen van theoretische inzichten in de praktijk.

Duurzaamheid invoeren = verandermanagement!
Bij veranderingen gaat het niet alleen om het aanpassen van organisatie en het implementeren van een aantal nieuwe technische systemen. Vaak is een brede betrokkenheid van alle medewerkers van het bedrijf nodig om tot een juiste probleemanalyse en -oplossing te komen. Verander trajecten mislukken vaak doordat er teveel topdown wordt besloten, of er te weinig aandacht is voor de daadwerkelijke implementatie (en borging) in de organisatie. Wij willen ons nadrukkelijk profileren als de expert op het gebied van duurzaamheid in de hospitality sector.

Onze activiteiten:

  • advies, onderzoek en procesbegeleiding aan organisaties;
  • coaching;
  • workshops, cursussen, project- en scriptiebegeleiding aan individuen en groepen;
  • markt & organisatieonderzoek.

people planet profit

Geef een reactie