Waarom

slogan: Samen voor een Duurzame Toekomst

In een tijd waarin vraagstukken rondom duurzaamheid steeds prominenter worden, en steeds meer ‘het nieuwe normaal zijn,’ is het essentieel dat elk bedrijf zijn verantwoordelijkheid hiervoor neemt. De maatschappelijke bijdrage die jouw organisatie levert staat steeds meer centraal. Hierbij is het eigen ambitieniveau en de bereidheid tot verandering cruciaal. Ik wil jouw organisatie ondersteunen bij het realiseren van deze ambitieuze doelen.

werkwijze
Ik zien het implementeren van duurzaamheid en het streven naar circulariteit als een verandertraject, waarbij niet alleen negatieve effecten worden voorkomen, maar ook nadrukkelijk positieve impact wordt gemaakt: wees regeneratief. Mijn aanpak is gebaseerd op diverse veranderkundige principes, en ik bied consultancytrajecten aan om uw organisatie te begeleiden bij deze verandering. Ik geloof in de kracht van het toepassen van theoretische inzichten in de praktijk, met een specifieke focus op de principes van de circulaire economie.

Duurzaamheid invoeren betekent iedereen erbij betrekken!
Veranderingen gaan verder dan alleen het aanpassen van de organisatiestructuur en het implementeren van nieuwe technische systemen. Het vereist een brede betrokkenheid van alle medewerkers om tot een juiste probleemanalyse en -oplossing te komen. Verandertrajecten mislukken vaak door te veel top-down besluitvorming of een gebrek aan aandacht voor daadwerkelijke implementatie en verankering in de organisatie. Ik kan jouw hospitality-bedrijf begeleiden in deze uitdagende toekomst, inclusief alle aankomende veranderingen rondom de nieuwe Europese regelgeving rondom ESG (Environmental, Social, and Governance).

Diensten:

  • advies, onderzoek en procesbegeleiding aan organisaties;
  • coaching voor individuen en teams;
  • workshops, trainingen, project- en scriptiebegeleiding voor zowel individuen als groepen;
  • markt & organisatieonderzoek.
people planet profit

Geef een reactie