Sustainability

Ik ben gespecialiseerd in het integreren van duurzame bedrijfsvoering bij bedrijven uit de hospitality-sector.

  • Advies, onderzoek en procesbegeleiding aan organisaties;
  • Workshops, trainingen, projectbegeleiding en scriptiebegeleiding voor zowel individuen als groepen.
  • Markt- en organisatieonderzoek.

Duurzaamheid betekent authentiek ondernemen in een balans tussen milieu, sociale en economische aspecten, zonder daarbij de behoeften van zowel huidige als toekomstige generaties in gevaar te brengen..

Ik wil jouw bedrijf ondersteunen bij deze veranderingen. Samen zoeken naar de balans van pragmatische en innovatieve aanpak, onderbouwd door wetenschappelijke inzichten. Dit kan leiden tot een fundamentele heroverweging van de bedrijfsvoering, afhankelijk van ambitie van de klant en de marktsituatie, of tot minder ingrijpende aanpassingen van specifieke onderdelen. Ik ondersteun jouw bedrijf bij het ontwikkelen van een authentiek duurzaamheidsbeleid.

Ik wil graag een partner zijn door het opbouwen van een langdurige samenwerking met uw bedrijf om tot een aanzienlijke milieuwinst te komen. We werken hierbij samen in overzichtelijke en duidelijke afgebakende projecten.

Geef een reactie