SUSTAINABLE LIFESTYLES: TODAY’S FACTS & TOMORROW’S TREND

Dit rapport bespreekt hoe duurzaam de leefstijlen zijn in Europa.

Interessant om niet allen naar consumptie, maar naar een breder concept als leefstijlen te kijken. Lees meer over hoe kijke consumenten naar duurzaamheid kijken en hoe duurzaam onze leefstijlen zijn.
De rapport dat veel onderzoek samenvat, laat zien dat in het algemeen de leefstijlen in Europ niet duurzaam zijn, en gebaseerd op overproductie en overconsumptie. Er is te veel druk op onze natuurlijke reserves en dit leidt tot negatief effect op het (natuurlijke) milieu, de economie, het sociale klimaat en de gezondheid van individuen en groepen.

In het rapport is ook aandacht voor ‘wenkende perspectieven’ waar deze leefstijlen kunnen worden omgebogen in meer duurzame leefstijlen.