Change Management

Change management is een ingewikkeld proces. Vaak zijn de resultaten anders dan verwacht. Voor mijn proefschrift heb ik onderzoek gedaan naar de invoer van zelfsturende teams en de workflowmanagementsystemen (een soort ERP systeem voor een kantoor omgeving). Duidelijk is het gestandaardiseerd invoeren van verandering veelal alleen top down afkondigen van een verandering (of innovatie) niet vanzelf leidt tot een verandering.

Onze visie op change management richt zich dan ook sterk in het achterhalen wat er speelt in de organisatie. Onze uitwerking van het begrip toe-eigening (zie proefschrift) raakt aan de visie van Thijs Homan over verandermanagement. Homan spreekt over ‘de binnenkant van organisatieverandering’.

Ook hier geloven wij in het het toepassen van theoretische inzichten in de praktijk om tot nieuwe inzichten te komen. In een standaard aanpak geloven wij niet.

 

Geef een antwoord